Ρ/Σ ΣΗΜΑΝΤΡΟ ΤΗΣ ΧΙΑΚΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ

Πρόγραμμα Λατρευτικής Διακονίας Σεβασμιωτάτου`

Πρόγραμμα Λατρευτικῆς Διακονίας Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Χίου κ. ΜΑΡΚΟΥ μηνός Ἀπριλίου 2017. Παρασκευή 31.03.2017 Ἱερόν Προσκύνημα Ζωοδόχου Πηγῆς Νήσου Παναγιᾶς Οἰνουσσῶν. (Ἀκολουθία Ἀκαθίστου Ὕμνου, ὥρα 3.30΄μ.μ.) Σάββατον 01.04.2017 Ἱερός Ναός Ἁγίου Γεωργίου Φρουρίου (Ἑσπερινός, ὥρα 6.00΄ μ.μ.) Κυριακή 02.04.2017 Ἱερός Ναός Ἁγίου Ματθαίου Κοφινᾶ. (Θεία Λειτουργία.) Κυριακή 02.04.2017 Ἱερός Μητροπολιτικός Ναός Χίου. (Κατανυκτικός Ἑσπερινός-Θ. Κήρυγμα, ὥρα 6.00΄ μ.μ.) Σάββατον 08.04.2017 Ἱερός Ναός Ἁγίου Μακαρίου Βροντάδου. (Θεία Λειτουργία.) Σάββατον 08.04.2017 Ἱερός Ναός Κοιμ. Θεοτόκου Ἐρειθιανῆς Βροντάδου. (Ἑσπερινός, ὥρα 6.00΄ μ.μ.) Κυριακή Βαΐων 09.04.2017 Ἱερός Ναός Ἀναλήψεως Χριστοῦ Βουνοῦ. (Θεία Λειτουργία.) Κυριακή Βαΐων 09.04.2017 Ἱερός Ναός Ἁγίων Ἀναργύρων Νενήτων. (Ἀκολουθία Νυμφίου, ὥρα 7.00΄ μ.μ.) Μ. Δευτέρα 10.04.2017 Ἱερός Ναός Κοιμ. Θεοτόκου Μέσας Διδύμας. (Προηγιασμένη Θ. Λειτουργία, ὥρα 7.30΄π.μ.) Μ. Δευτέρα 10.04.2017 Ἱερός Ναός Ἁγ. Ἰωάννου Προδρόμου Καταρράκτου. (Ἀκολουθία Νυμφίου, ὥρα 7.00΄ μ.μ.) Μ. Τρίτη 11.04.2017 Ἱερός Ναός Ἁγ. Μαρίνης Μυρμηγκίου. (Προηγιασμένη Θ. Λειτουργία, ὥρα 7.30΄π.μ.) Μ. Τρίτη 11.04.2017 Ἱερός Ναός Κοιμ. Θεοτόκου Θολοποταμίου. (Ἀκολουθία Νυμφίου, ὥρα 7.00΄ μ.μ.) Μ. Τετάρτη 12.04.2017 Ἱερός Ναός Ἁγίων Ἀποστόλων Φλατσίων. (Προηγιασμένη Θ. Λειτουργία.) Μ. Τετάρτη 12.04.2017 Ἱερός Ναός Εἰσοδίων Θεοτόκου Νεοχωρίου. (Ἀκολουθία Ὄρθρου Μ. Πέμπτης, ὥρα 7.00΄ μ.μ.) Μ. Πέμπτη 13.04.2017 Ἱερός Καθεδρικός Ναός Ἁγίου Γεωργίου Βροντάδου. (Θεία Λειτουργία.) Μ. Πέμπτη 13.04.2017 Ἱερός Ναός Ἁγίου Εὐστρατίου Θυμιανῶν. (Ἀκολουθία Ἁγίων Παθῶν, ὥρα 7.00΄ μ.μ.) Μ. Παρασκευή 14.04.2017 Ἱερός Μητροπολιτικός Ναός Χίου. (Μεγ.Ὧραι-Ἑσπερινός Αποκαθηλώσεως, ὥρα 8.00' π.μ.) Μ. Παρασκευή 14.04.2017 Ἱερός Μητροπολιτικός Ναός Χίου. (Ἀκολουθία Ἐπιταφίου Θρήνου, ὥρα 7.00΄ μ.μ.) Μ. Σάββατον 15.04.2017 Ἱερός Ναός Κοιμ. Θεοτόκου Καλλιμασιᾶς. (Θεία Λειτουργία.) Μ. Σάββατον 15.04.2017 Ἱερόν Προσκύνημα Ζωοδόχου Πηγῆς Νήσου Παναγιᾶς Οἰνουσσῶν. (Τελετή Ἀναστάσεως, ὥρα 5.00' μ.μ.) Μ. Σάββατον 15.04.2017 Ἱερός Μητροπολιτικός Ναός Χίου. (Τελετή Αναστάσεως-Θεία Λειτουργία.) ΑΓΙΟΝ ΠΑΣΧΑ 16.04.2017 Ἱερός Μητροπολιτικός Ναός Χίου. (Ἑσπερινός Ἀγάπης, ὥρα 10.00' π.μ.) Δευτέρα Διακ. 17.04.2017 Ἱερός Ναός Ἁγίου Νικολάου Οἰνουσσῶν. (Ἑσπερινός Ἀγάπης, ὥρα 10.30' π.μ.) Τρίτη Διακ. 18.04.2017 Ἱερά Μονή Ἁγ. Μηνᾶ Νεοχωρίου. (Ἐπέτειος σφαγῶν 1822). (Θεία Λειτουργία.) Τετάρτη Διακ. 19.04.2017 Ἱερός Ναός Ἁγίου Μακαρίου Βροντάδου. (Θεία Λειτουργία.) Πέμπτη Διακ. 20.04.2017 Ἱερός Ναός Παναγίας Λετσαίνης. (Μ. Ἑσπερινός.) Παρασκευή Διακ. 21.04.2017 Ἱερός Ναός Ζωοδ. Πηγῆς Κοινῆς. (Θεία Λειτουργία.) Σάββατον 22.04.2017 Ἱερός Ναός Ἁγίου Γεωργίου Βασιλεωνοίκου. (Μ. Ἑσπερινός, ὥρα 7.30' μ.μ.) Κυριακή 23.04.2017 Ἱερός Ναός Ἁγίου Γεωργίου Βροντάδου. (Θεία Λειτουργία.) Δευτέρα 24.04.2017 Ἱερά Μονή Παναγίας Βοηθείας. (Θεία Λειτουργία.) Δευτέρα 24.04.2017 Ἱερός Ναός Ἁγίου Μάρκου Βροντάδου. (Μ. Ἑσπερινός, ὥρα 7.00' μ.μ.) Τρίτη 25.04.2017 Ἱερός Ναός Ἁγίου Μάρκου Βροντάδου. (Θεία Λειτουργία.) Τρίτη 25.04.2017 Ἱερός Ναός Ἁγίου Μάρκου Βροντάδου. (Μεθ. Ἑσπερινός, ώρα 6.30 μ.μ.) Σάββατον 29.04.2017 Ἱερά Μονή Παναγίας Βοηθείας. (Θεία Λειτουργία.) Κυριακή 30.04.2017 Ἱερά Μονή Ἁγ. Μηνᾶ Νεοχωρίου. (Θεία Λειτουργία.)

Ιερός Ναός Παναγίας Μούτσαινας Βροντάδου. Αρχιερατική Θεία Λειτουργία και μνημόσυνο Αρχιερέως Ιακώβου. 26-3-17.


Ὁ Ἅγιος Μάρκος Ἐπίσκοπος Ἀρεθουσίων

Ημ. Εορτής: 29 Μαρτίου
Ημ. Γέννησης:
Ημ. Κοιμήσεως:
Ημ. Ανακομιδής Λειψάνων:
Πολιούχος:
Λοιπές πληροφορίες:
Εορταζόμενο όνομα:

Ὁ Ἅγιος Μάρκος ἤκμασε κατὰ τοὺς χρόνους τοῦ βασιλέως Κωνσταντίου (337 – 361 μ.Χ.) καὶ τοῦ Ἰουλιανοῦ τοῦ Παραβάτου (361 – 363 μ.Χ.). Ἦταν Ἐπίσκοπος Ἀρεθουσίων. Τὸ ἔτος 341 μ.Χ. συμμετεῖχε στὴν Σύνοδο τῆς Ἀντιόχειας. Στὰ Πρακτικὰ μάλιστα αὐτῆς, διασώζεται «Ἔκθεσις Πίστεως Μάρκου Ἀρεθουσίων». Τὸ ἑπόμενο ἔτος συμμετεῖχε στὴν ἀντιπροσωπεία Ἐπισκόπων, ἡ ὁποία μετέβη στὰ Τρέβηρα γιὰ νὰ συναντήσει τὸν αὐτοκράτορα Κώνσταντα. Τὸ ἔτος 343 μ.Χ. ἔλαβε μέρος στὴν Σύνοδο τῆς Φιλιππουπόλεως καὶ τὸ ἔτος 351 μ.Χ. στὴν Σύνοδο τοῦ Σιρμίου, ἡ ὁποία καταδίκασε τὸν Φωτεινό, Ἐπίσκοπο Σιρμίου, ὡς ὀπαδὸ τοῦ αἱρετικοῦ Ἐπισκόπου Ἀγκύρας, Μαρκέλλου. Τὸν συναντᾶμε, ἐπίσης, στὴν Σύνοδο τῆς Σελευκείας  τῆς Ἰσαυρίας, τὸ ἔτος 358 μ.Χ.

Ιερά Μητρόπολη Χίου Δοξολογία από τον Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Χίου κ. Μάρκο για την επέτειο της 25ης Μαρτίου 1821.


Ιερός Ναός Ευαγγελιστρίας. Αρχιερατικός Εσπερινός 24-3-17 και Αρχιερατική Θεία Λειτουργία 25-3-17. Παρευρέθη ο πρώην Μητροπολίτης Βελγίου κ. Παντελεήμων


Ἡ Ὁσία Ματρώνα ἡ Ὁμολογήτρια ἡ ἐν Θεσσαλονίκῃ


Ημ. Εορτής: 27 Μαρτίου
Ημ. Γέννησης:
Ημ. Κοιμήσεως:
Ημ. Ανακομιδής Λειψάνων:
Πολιούχος:
Λοιπές πληροφορίες:
Εορταζόμενο όνομα:

Ἡ Ὁσία Ματρώνα ἔζησε στὴ Θεσσαλονίκη καὶ συγκαταλέγεται μεταξὺ τῶν Μαρτύρων τῶν πρώτων αἰώνων τῆς Ἐκκλησίας μας, κατὰ τὴν περίοδο τῶν διωγμῶν. Ὑπῆρξε ἀκόλουθος μιᾶς πλούσιας καὶ εὐγενοῦς Ἰουδαίας, μὲ τὸ ὄνομα Παντίλλα ἢ Παυτίλλα, ἡ ὁποία ἦταν σύζυγος τοῦ στρατοπεδάρχη τῆς Θεσσαλονίκης. Καθημερινὰ συνόδευε τὴν κυρία της στὴ συναγωγὴ τῆς πόλεως, ὅπου ὡστόσο δὲν πήγαινε ἡ ἴδια, διότι κρυφὰ κατέφευγε σὲ χριστιανικὸ ναό, γιὰ νὰ προσευχηθεῖ.

Σύναξις Ἀρχαγγέλου Γαβριήλ

Ημ. Εορτής: 26 Μαρτίου
Ημ. Γέννησης:
Ημ. Κοιμήσεως:
Ημ. Ανακομιδής Λειψάνων:
Πολιούχος:
Λοιπές πληροφορίες:
Εορταζόμενο όνομα:

Τὸ ὄνομα Γαβριὴλ σημαίνει τὴν ἰσχὺ τοῦ Θεοῦ. Ὁ Ἄρχων Γαβριὴλ εἶναι ἕνας ἐκ τῶν τριῶν Ἀγγέλων ποὺ ἀναφέρονται στὴν Ἁγία Γραφή. Ἀπεστάλη ἀπὸ τὸν Θεὸ στὸν Ζαχαρία, γιὰ νὰ τοῦ ἀναγγείλει τὴν γέννηση τοῦ Ἰωάννου τοῦ Προδρόμου, στὴν Παρθένο Μαριάμ, γιὰ νὰ τὴν χαιρετίσει καὶ νὰ φέρει τὸ μήνυμα τῆς ἐπικείμενης γέννησης τοῦ Λυτρωτοῦ καὶ στὸν Προφήτη Δανιήλ, γιὰ νὰ ἐξηγήσει τὰ ὁράματα τὰ ὁποῖα εἶχε δεῖ αὐτὸς καὶ νὰ ἀποκαλύψει τὸν χρόνο τῆς ἐλεύσεως τοῦ Μεσσία.Ἡ Ἐκκλησία τιμᾶ τὴν Σύναξη τοῦ Ἀρχαγγέλου Γαβριήλ, ἐπειδὴ προανήγγειλε τὴ Σάρκωση τοῦ Υἱοῦ καὶ Λόγου τοῦ Θεοῦ.

Εὐαγγελισμὸς τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου


Ημ. Εορτής: 25 Μαρτίου
Ημ. Γέννησης:
Ημ. Κοιμήσεως:
Ημ. Ανακομιδής Λειψάνων:
Πολιούχος: Τήνου, Βράσταμα Χαλκιδικῆς
Λοιπές πληροφορίες:
Εορταζόμενο όνομα: Εὐάγγελος, Εὐαγγελία

Ἡ λειτουργικὴ παράδοση καὶ ἡ Ὀρθόδοξη πνευματικότητα τοποθετοῦν σὲ ἰδιαίτερη θέση τὴν σημερινὴ ἑορτὴ τοῦ Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου. Καὶ εἶναι ἀλήθεια ὅτι οἱ θεομητορικὲς ἑορτὲς πλουτίζουν τὴν λειτουργική μας ζωή, γιατί ὁ Λόγος τοῦ Θεοῦ πάντοτε ἀτενίζει μὲ ἰδιαίτερη ἀγάπη καὶ σεβασμὸ τὴν μεσίτρια τοῦ οὐρανοῦ. Οἱ θεολογικοὶ λόγοι καὶ ὕμνοι στὴν Κυρία Θεοτόκο εἶναι σὲ τελευταία ἀνάλυση δοξολογία στὸν Λόγο τοῦ Θεοῦ, ποὺ ἔγινε ἄνθρωπος γιὰ τὴν σωτηρία τοῦ ἀνθρώπινου γένους.

Προεόρτια τοῦ Εὐαγγελισμοῦ τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου


Ημ. Εορτής: 24 Μαρτίου
Ημ. Γέννησης:
Ημ. Κοιμήσεως:
Ημ. Ανακομιδής Λειψάνων:
Πολιούχος:
Λοιπές πληροφορίες:
Εορταζόμενο όνομα:

Παραμονὴ τῆς μεγάλης ἑορτῆς τοῦ Εὐαγγελισμοῦ τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου.

Ἀπολυτίκιον Προεόρτιον. Ἦχος δ’.Σήμερον τῆς παγκοσμίου χαρᾶς τὰ προοίμια, μετὰ χαρμοσύνης προεορτάσωμεν· ἰδοὺ γὰρ Γαβριὴλ παραγίνεται, τῇ Παρθένῳ κομίζων τὰ εὐαγγέλια, καὶ φόβῳ ἅμα καὶ θαύματι· χαῖρε Κεχαριτωμένη, ὁ Κύριος μετὰ σοῦ.