Ρ/Σ ΣΗΜΑΝΤΡΟ ΤΗΣ ΧΙΑΚΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ

Πρόγραμμα Λατρευτικής Διακονίας Σεβασμιωτάτου

Πρόγραμμα Λατρευτικῆς Διακονίας Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Χίου κ. ΜΑΡΚΟΥ μηνός Δεκεμβρίου 2016 - Ἰανουαρίου 2017 Παρασκευή 02.12.2016 Ἱερός Ναός Ζωοδόχου Πηγῆς Λετσαίνης (Θεία Λειτουργία). Παρασκευή 02.12.2016 Ἱερός Ναός Ἁγίου Μάρκου Βροντάδου «Ἑορτή Ἁγ. Ἀγγελῆ» (Μ. Ἑσπερινός, ὥρα 5.00 μ.μ.). Σάββατον 03.12.2016 Ἱερός Ναός Ἁγίου Μάρκου Βροντάδου «Ἑορτή Ἁγ. Ἀγγελῆ» (Θεία Λειτουργία). Σάββατον 03.12.2016 Ἱερός Ναός Ἁγίας Βαρβάρας Ἁγίου Γάλακτος (Μ. Ἑσπερινός, ὥρα 5.30 μ.μ.). Κυριακή 04.12.2016 Ἱερός Ναός Ἁγ. Βαρβάρας 96 ΤΕ«Ἑορτή Πυροβολικοῦ» (Θεία Λειτουργία). Δευτέρα 05.12.2016 Ἱερός Ναός Ἁγίου Νικολάου Καρδαμύλων (Μ. Ἑσπερινός, ὥρα 6.00 μ.μ.). Τρίτη 06.12.2016 Ἱερός Ναός Ἁγίου Νικολάου Οἰνουσσῶν ( Θεία Λειτουργία). Τρίτη 06.12.2016 Ἱερός Ναός Ἁγίου Νικολάου Φραγκομαχαλᾶ ( Ἑσπερινός - Ἱ. Λιτανεία, ὣρα 5.00 μ.μ.). Τετάρτη 07.12.2016 Ἱερός Μητροπολιτικός Ναός Χίου (Ἑσπερινός - Θ. Κήρυγμα, ὥρα 5.00 μ.μ.). Κυριακή 11.12.2016 Ἱερός Ναός Ταξιαρχῶν Μεστῶν (Θεία Λειτουργία). Κυριακή 11.12.2016 Ἱερός Ναός Ἁγίου Σπυρίδωνος Νερομύλων (Μ. Ἑσπερινός, ὥρα 5.30 μ.μ.). Δευτέρα 12.12.2016 Ἱερός Ναός Ἁγίου Σπυρίδωνος Νερομύλων (Θεία Λειτουργία). Δευτέρα 12.12.2016 Ἱερός Ναός Ἁγίου Εὐστρατίου Θυμιανῶν (Μ. Ἑσπερινός, ὥρα 5.30 μ.μ.). Τρίτη 13.12.2016 Ἱερός Ναός Ἁγίου Εὐστρατίου Θυμιανῶν (Θεία Λειτουργία). Τετάρτη 14.12.2016 Ἱερός Μητροπολιτικός Ναός Χίου (Ἑσπερινός - Θ. Κήρυγμα, ὣρα 5.00 μ.μ.). Πέμπτη 15.12.2016 Ἱερός Ναός Ἁγίας Κυριακῆς Ἀμάδων (Θεία Λειτουργία - Χειροτονία Πρεσβυτέρου). Σαββάτον 17.12.2016 Ἱερός Μητροπολιτικός Ναός Χίου (Θεία Λειτουργία). Κυριακή 18.12.2016 Ἱερός Ναός Ἁγίου Νικολάου Βροντάδου (Θεία Λειτουργία). Τετάρτη 21.12.2016 Ἱερός Ναός Ἁγίας Ἀναστασίας Φραγκοβουνίου (Μ. Ἑσπερινός, ὥρα 5.30 μ.μ.). Πέμπτη 22.12.2016 Ἱερός Ναός Ἁγίου Παντελεήμονος Στρατοπέδου 96 ΑΔΤΕ. (Θεία Λειτουργία). Σάββατον 24.12.2016 Ἱερός Μητροπολιτικός Ναός Χίου (Μ. Ἑσπερινός τῶν Χριστουγέννων, ὥρα 5,30 μ.μ.). Κυριακή 25.12.2016 Ἱερά Μονή Παναγίας Μυρσινιδίου (Θεία Λειτουργία). Δευτέρα 26.12.2016 Ἱερός Ναός Παναγίας Λατομιτίσσης (Θεία Λειτουργία). Τετάρτη 28.12.2016 Ἱερός Ναός Ἁγίου Γεωργίου Πατρικῶν (Θεία Λειτουργία). Σάββατον 31.12.2016 Ἱερός Ναός Ἁγίου Ἰακώβου πόλεως Χίου (Ἑσπερινός, ὣρα 5.00 μ.μ.) * * * Πρόγραμμα Τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Χίου κ. ΜΑΡΚΟΥ μηνός Ἰανουαρίου 2017 * Κυριακή 01.01.2017 Ἱερός Μητροπολιτικός Ναός Χίου (Θεία Λειτουργία). Πέμπτη 05.01.2017 Ἱερός Ναός Εὐαγγελιστρίας πόλεως Χίου (Μ. Ἑσπερινός, ὣρα 5.00 μ.μ.). Παρασκευή 06.01.2017 Ἱερός Μητροπολιτικός Ναός Χίου (Θεία Λειτουργία). Σάββατον 07.01.2017 Ἱερός Ναός Ἁγίου Γεωργίου Βροντάδου (Θεία Λειτουργία). Κυριακή 08.01.2017 Ἱερός Ναός Ἁγίου Δημητρίου Ν. Φαλήρου ( Θεία Λειτουργία).

Εορτή Αγ. Αγγελή του Αργείου μαρτυρήσαντος εν Χίω. Αρχιερατική Θεία Λειτουργία στον Ι. Ναό Αγ. Μάρκου Βροντάδου. 3-12-16.


Αρχιερατική Θεία Λειτουργία στην Παναγία Λέτσαινα εορτή Αγ. Μυρώπης.


Ἡ Ἁγία Βαρβάρα ἡ Μεγαλομάρτυς

Ἡ Ἁγία Βαρβάρα ἡ Μεγαλομάρτυς
Ἀποτελεῖ κόσμημα τῶν μαρτύρων τοῦ 3ου αἰώνα μ.Χ. Ὁ πατέρας της ἦταν ἀπὸ τοὺς πιὸ πλούσιους εἰδωλολάτρες τῆς Ἠλιουπόλεως καὶ ὀνομαζόταν Διόσκορος.
Μοναχοκόρη ἡ Βαρβάρα, διακρινόταν γιὰ τὴν ὀμορφιὰ τοῦ σώματός της, τὴν εὐφυΐα καὶ σωφροσύνη της. Στὴν χριστιανικὴ πίστη κατήχησε καὶ εἵλκυσε τὴν Βαρβάρα μία εὐσεβῆς χριστιανὴ γυναίκα. Τὴν ζωή της μέσα στὸ εἰδωλολατρικὸ περιβάλλον ἡ Βαρβάρα περνοῦσε «ἐν πάσῃ εὐσεβείᾳ καὶ σεμνότητι». Δηλαδὴ μὲ κάθε εὐσέβεια καὶ σεμνότητα.

Ι. Ν. Πρ. Ηλία Βροντάδου. Αρχιερατική Θεία Λειτουργία χειροτονία διακόνου Γεωργίου Πύρου. 30-11-16.


Ὁ Προφήτης Ναούμ

Εἶναι ἕνας ἀπὸ τοὺς δώδεκα μικροὺς λεγομένους προφῆτες.
Ἔζησε τὸν 7ο αἰώνα πρὸ Χριστοῦ καὶ ἦταν ἀπὸ τὴ φυλὴ τοῦ Συμεών. Πατρίδα εἶχε τὴν Ἐλκεσέμ, γι’ αὐτὸ ὀνομάστηκε καὶ Ναοὺμ ὁ Ἐλκεσαῖος.
Τὸ βιβλίο τῆς προφητείας του ἀποτελεῖται ἀπὸ τρία μικρὰ κεφάλαια καὶ ἀφορὰ τὴν τύχη τῆς πόλης Νινευῆ.
Στὸ Α’ κεφάλαιο, ὑμνεῖ τὸν Θεό.
Στὸ Β’ κεφάλαιο, προαναγγέλλει τὸν ὄλεθρο τῆς Νινευῆ μὲ τὰ ἅρματά της, τοὺς Ἱππεῖς καὶ τοὺς θησαυρούς της.

Ὁ Ὅσιος Στυλιανὸς ὁ Παφλαγόνας

Γιὸς πλουσίων γονέων (ποὺ γεννήθηκε στὴν Ἀδριανούπολη τὸν 7ο αἰῶνα, καὶ ὀνομάστηκε Παφλαγόνας γιατὶ εκεῖ φυλασσόταν τὸ τίμιο λείψανό του), διδάχτηκε νωρὶς ἀπ’ αὐτοὺς νὰ εἶναι ἐγκρατὴς καὶ νὰ θεωρεῖ τὸ χρῆμα μέσο γιὰ τὴν ἀνακούφιση καὶ περίθαλψη τῶν φτωχῶν καὶ τῶν ἀρρώστων.
Ἀφοῦ ἔτσι ἀνατράφηκε, καὶ οἱ γονεῖς του πέθαναν, διαμοίρασε ὅλη τὴν κληρονομιά του καὶ πῆγε σὰν ἀσκητὴς στὴν ἔρημο, χωρὶς νὰ ἀποκόψει τὸν ἑαυτό του ἀπὸ τὸν κόσμο. Εἰσερχόταν στὴν κοινωνία γιὰ νὰ βοηθήσει ὄποτε καὶ ὅπως μποροῦσε καὶ κατέφευγε στὴν σπηλιά του γιὰ νὰ ἀνανεωθεῖ Πνευματικά.

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ALZHEIMERΜε εξαιρετική επιτυχία πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 16 Νοεμβρίου στην Χίο, εκδήλωση με θέμα την νόσο ALZHEIMER και τα τελευταία επιστημονικά δεδομένα, καθώς και οδηγίες προς τους περιθάλποντες.
Η καθηγήτρια νευρολογίας του ΑΠΘ και πρόεδρος της ομοσπονδίας εταιρειών νόσου ALZHEIMER και συναφών διαταραχών κυρία Μάγδα Τσολάκη με τον εκ Χίου νευρολόγο κ. Μανώλη Καραμούζο, μάγεψαν  το πολυπληθές ακροατήριο, που με θρησκευτική ευλάβεια παρακολούθησε επί δίωρο τους ομιλητές. Η κυρία Τσολάκη απέδειξε για μια ακόμη φορά ότι εκτός από λαμπρή επιστήμων, είναι και άνθρωπος που διαχέει την αγάπη της προς τους πάσχοντες συνανθρώπους της.

Ἡ Ἁγία Αἰκατερίνη ἡ Μεγαλομάρτυς


Ημ. Εορτής: 25 Νοεμβρίου
Ημ. Γέννησης:
Ημ. Κοιμήσεως:
Ημ. Ανακομιδής Λειψάνων:
Πολιούχος: Κατερίνης
Λοιπές πληροφορίες:
Εορταζόμενο όνομα: Κατερίνα

Ἡ Ἁγία Αἰκατερίνη καταγόταν ἀπὸ οἰκογένεια εὐγενῶν τῆς Ἀλεξάνδρειας καὶ μαρτύρησε στὶς ἀρχὲς τοῦ 4ου αἰώνα μ.Χ. Ἦταν εὐφυέστατη καὶ φιλομαθής. Ἤδη σὲ ἡλικία δέκα ὀκτὼ χρονῶν κατεῖχε τὶς γνώσεις τῆς ἑλληνικῆς φιλολογίας καὶ φιλοσοφίας, ἀλλὰ καὶ ἦταν ἄρτια καταρτισμένη καὶ στὰ δόγματα τῆς χριστιανικῆς πίστης.
Ὅταν ἐπὶ Μαξεντίου διεξαγόταν διωγμὸς ἐναντίον τῶν χριστιανῶν, ἡ Αἰκατερίνη δὲ φοβήθηκε, ἀλλὰ μὲ παρρησία διέδιδε πὼς ὁ Ἰησοῦς Χριστὸς εἶναι ὁ μόνος ἀληθινὸς Θεός.